Opinie o Nas
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszego sklepu do indywidualnych potrzeb klientów.
W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Korzystanie z naszego sklepu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że bedą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.
0
0
0
Lp.NazwaIlośćCena szt.
Brak produktów

Regulamin


Regulamin:


 1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.ataniej.pl prowadzony jest przez Yamo sp. z o.o. 50-541 Wrocław, Al. Armii Krajowej 4A lokal 7, NIP: 895-150-75-76, Regon: 931068052 spółkę wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000164789 z kapitałem zakładowym: 1.015.200,00 PLN.

 2. Stroną dokonującą zakupu w sklepie jest każdy podmiot posiadający osobowość prawną lub zdolność prawną. Stroną dokonującą zakupu jest przykładowo osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, działająca jako konsument albo jako przedsiębiorca, bądź takim kupującym jest spółka. Stroną dokonującą sprzedaży produktów jest firma Yamo zwana dalej Sprzedawcą.

 3. W przypadku gdy Kupującym jest przedsiębiorca na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

 4. Przedmiotem transakcji są produkty prezentowane w chwili składania zamówienia na stronie WWW, w cenach obowiązujących w chwili sprzedaży i podawanych w PLN wraz z podatkiem VAT.

 5. Zamówienia:
  a) Zamówienie uznawane jest za złożone od chwili, gdy na adres poczty elektronicznej zamawiającego towar, wysłane zostanie potwierdzenie złożenia zamówienia.
  b) O każdej zmianie statusu zamówienia Kupujący informowany jest poprzez wysyłanie automatycznych wiadomości elektronicznych na podany przy składaniu zamówienia adres poczty elektronicznej (na powyższe wiadomości nie należy odpowiadać, w celu skontaktowania się z Działem Obsługi Klienta prosimy pisać na adres Pokaż email lub kontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu Pokaż numer);
  c) Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17.00, w soboty, w niedziele oraz w święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 5 dni. W przypadku braku wpłaty od Kupującego, po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane.
  d) Informacje nt. sposobu i terminu spełnienia świadczeń można znaleźć pod linkiem (http://www.ataniej.pl/transport/)

 6. Sposoby płatności w sklepie ataniej.pl
  • Przedpłata na konto : zamówienie zostanie przekazane do realizacji, gdy pieniądze zostaną zaksięgowane na koncie bankowym Sprzedawcy (nie wymagamy przesłania potwierdzenia wpłaty na nasze konto);
  • Gotówka przy odbiorze : zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu (dotyczy zamówień do kwoty 6 000 zł brutto);
  • Karta płatnicza: opcja płatności kartą możliwa jest poprzez płatności online (PayU);
  • Płatność on-line: zamówienie zostanie zrealizowane po otrzymaniu potwierdzenia zapłaty z serwisu PayU.

 7. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z 30 maja 2014 (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 roku), konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia objęcia rzeczy przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny produktów wraz z zapłaconymi kosztami przesyłki. Jeżeli Kupujący wybierze sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Bieg terminu do odstąpienia od umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – następuje od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Pozostałe informacje dotyczące odstąpienia od umowy znaleźć można tutaj.

 8. W momencie zamówienia Kupujący ma prawo wyboru dokumentu sprzedaży: Faktura VAT fiskalna – dla klientów nie prowadzących działalności gospodarczej, Faktura VAT – tylko i wyłącznie dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, przedsiębiorców, spółek, organizacji i innych podmiotów gospodarczych. Wybrany typ dokumentu sprzedaży zostanie wysłany w formie e-faktury na podany w zamówieniu adres mailowy. Na podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. z 29 grudnia 2012 r., poz. 1528), jeśli nie akceptują Państwo takiej formy dostarczania dokumentu prosimy o złożenie sprzeciwu w formie pisemnej w momencie składania zamówienia.

 9. Sprzedawca informuje, że jego obowiązkiem jest dostarczenie rzeczy wolnych od wad. Firma Yamo niniejszym oświadcza, że dostarczone towary są wolne od wad.

 10. Dane osobowe przekazywane nam przez Kupującego są przetwarzane przez Yamo sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu Al. Armii Krajowej 4A lok 7 adres do korespondencji: ul. Okulickiego 26 05-500 Piaseczno.
  Powierzone nam dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia oraz jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu przesłania informacji o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep ataniej.pl.
  Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest upoważniony przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.
  Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
  Każdy Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - na stronach ataniej.pl.
  Powierzone nam przez Kupującego dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
  • Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

 11. Kupujący dokonujący płatności za zakupione towary za pośrednictwem PayU wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności firmie PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratorowi danych (60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90).

 12. Sprzedawca jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, REGON: 302655470 polegającej na przesyłaniu przez Ceneo do Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Kupujących opinii na temat transakcji dokonywanej przez Kupującego w Sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl opinii wyrażonych przez Kupujących w rezultacie otrzymania ankiet.

 13. Kupujący dokonujący zakupu w Sklepie może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Ceneo oraz na przetwarzanie przez Ceneo jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w punkcie 12.

 14. Wykonując obowiązek wskazania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur, niniejszym informujemy, że:
  a) Miejski (powiatowy) rzecznik konsumentów pomaga mieszkańcom w każdym powiecie i mieście na prawach powiatu. Konsumenci mogą od niego uzyskać bezpłatną poradę lub informację prawną w sprawach dotyczących każdego rodzaju sporu ze sprzedawcą lub usługodawcą – bez względu na miejsce siedziby przedsiębiorcy. Niekiedy rzecznik występuje do przedsiębiorcy z interwencją w imieniu konsumenta: przedstawia jego roszczenia i aktualny stan prawny oraz wskazuje prawidłowy sposób rozpatrzenia reklamacji. Ponadto udziela pomocy w przygotowaniu pozwu, a nawet może przystępować do już toczących się postępowań sądowych, by działać w imieniu i na rzecz konsumentów;
  b) istnieje możliwość skierowania sprawy przed stały polubowny sąd konsumencki, tj. sąd orzekający w sporach cywilnoprawnych, działający przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (WIIH) i przy ich oddziałach zamiejscowych. Polubowne sądy konsumenckie rozpatrują spory między konsumentami a przedsiębiorcami, jeżeli wynikają one z zawartej umowy sprzedaży lub z umowy o świadczenie usług. Do rozpatrzenia sprawy niezbędna jest zgoda obu stron sporu. W skład sądu wchodzą arbitrzy powołani zarówno przez przedstawicieli przedsiębiorców, jak i przez konsumentów. Postępowanie przed sądem polubownym jest mniej sformalizowane od postępowania przed sądem powszechnym, a także krócej trwa. Jest również dużo tańsze, gdyż nie pobiera się opłaty wpisowej, a jedyne koszty mogą się wiązać z koniecznością powołania biegłych. Dane kontaktowe do stałych polubownych sądów konsumenckich są dostępne na stronie internetowej UOKIK pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596 ;
  c) istnieje możliwość skierowania sprawy do mediacji. Odbywa się ona przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej – postępowanie mediacyjne między przedsiębiorcą a konsumentem, inicjowane na wniosek konsumenta lub z urzędu, jest bezpłatne (poza ewentualnymi kosztami opinii zleconych rzeczoznawcom). Zadaniem Inspekcji Handlowej jest obiektywne i niezależne przedstawienie stronom umowy aktualnego stanu prawnego i ewentualnych propozycji polubownego zakończenia sporu. Mediator wyznacza stronom termin na zawarcie porozumienia. W przypadku jego przekroczenia lub też oświadczenia co najmniej jednej ze stron, że nie wyraża ona zgody na takie zakończenie sprawy, odstępuje się od mediacji. Dane kontaktowe wojewódzkich inspektoratów kontroli handlowej są dostępne na stronie UOKIK pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595


 15. Treść punktów a), b) oraz c) powyżej zaczerpnięto ze strony http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl

Dostarczane towary są wolne od wad.Formularz zawiera błędy. Prosimy o ich poprawę.

OK
exit